Biuro Studiów
i
Projektów Europejskich
s.c.

ul. Żubrów 3
71-617 Szczecin

tel.: (091) 424-02-88
fax.: (091) 424-02-89
e-mail: biuro@bspe.pl

BSPE s.c. - Biuro Studiów i Projektów Europejskich jest firmą prowadzącą działalność w zakresie doradztwa gospodarczo - finansowego.

Jesteśmy zespołem konsultantów, którzy swoje doświadczenie zdobywali od pierwszych chwil wdrażania europejskich programów pomocowych w Polsce.
W ciągu blisko 10 lat zespół BSPE nabierał doświadczenia współpracując z wieloma programami oraz instytucjami pomocowymi, takimi jak Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej (PHARE CBC), Euroregion "Pomerania" (PHARE CBC-SPF PN i CBC-SPF PRMB), Bank Światowy (PAOW), Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, WFOŚiGW w Szczecinie (Cohesion Fund), ZARR (WKP), Departament Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (ZPORR), Regionalny Punkt Kontaktowy dla INTERREG IIIA, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (SAPARD, SPO-ROL, FIFG).

Prowadzimy działalność w zakresie planowania przestrzennego, zarówno w sferze projektowej jak i programowania rozwoju społeczno - gospodarczego.
Sporządzamy decyzje o warunkach zabudowy, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, strategie gmin i powiatów, plany rozwoju lokalnego i lokalne plany rewitalizacji, plany rozwoju miejscowości.

Dysponujemy kilkudziesięcioma stałymi współpracownikami oraz specjalistami branżowymi (eksperci średnio i krótkookresowi) ze wszystkich dziedzin niezbędnych w procesie programowania inwestycyjnego.
Doradzamy samorządom lokalnym, zakładom i spółkom komunalnym, spółdzielniom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom.

 
© BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW EUROPEJSKICH w SZCZECINIE rutsoft :: usługi informatyczne